طراحی سایت در کرج طراحی وب سایت در کرج طراحی سایت کرج راکتور آزمایشگاهی تحت کنترل | امین آسیا
مطالبی که برچسب ‘راکتور آزمایشگاهی تحت کنترل’ دارند
راکتور آزمایشگاهی NARYA-LR 500

راکتور آزمایشگاهی NARYA-LR 500

معرفی دستگاه :  این مجموعه با هدف انجام واکنش های مواد مختلف تحت اتمسفر محافظ با امکان همزنی مکانیکی و کنترل دما و فشار طراحی و ساخته شده است. بدین منظور ، سیستم مجهز به یک مخزن ( رآکتور) می باشد که مواد مورد نظر در داخل آن قرار گرفته و واکنش شیمیایی مربوطه در شرایط معین فشار و دما در داخل راکتور انجام می پذیرد. این رآکتور مجهز به […]

18 مارس 2015