طراحی سایت در کرج طراحی وب سایت در کرج طراحی سایت کرج دریچه اضطراری مخازن | امین آسیا
مطالبی که برچسب ‘دریچه اضطراری مخازن’ دارند
دریچه اضطراری - امین آسیا

دریچه اضطراری (Emergency Vent)

دریچه اضطراری (Emergency Vent) دریچه اضطراری مانند شیر اطمینان عمل نموده و روی مخازن نصب می شود.   هدف از نصب دریچه اضطراری عبارتست از:   ۱-تخلیه فشار بیش از مقدار تنظیم شده; دریچه اضطراری در فشار ۲۰۰-۱۰۰ میلی بار گیج تنظیم شده و چنانچه فشار به مقدار ۱۰ میلی بار بیش از فشار تنظیم […]

17 می 2015